Termit ja lyhenteet

 

JC tai jiicee

Jäsenyhdistyksen henkilöjäsen eli nuorkauppakamarilainen. Kaikkia kamareiden enintään 40-vuotiaita nuorkauppakamarilaisia voidaan kutsua jiiceeksi, riippumatta siitä ovatko he mahdollisesti jossain virassa tai tehtävässä.

Senaattori

Senaattori on ansioitunut yli 40-vuotias entinen JC, kamarin, kansainvälisen ja kansallisen senaatin, kansallisen ja kansainvälisen järjestön ainaisjäsen. Kamarissa hänellä on samat oikeudet kuin jäsenellä – paitsi ei äänioikeutta eikä jäsenmaksuvelvoitetta kamarille. Senaattorin arvon myöntää hakemuksesta maailmanpresidentti (WP).

Kamarin kunniajäsen

Kunniajäsen on yhdistyksen ainaisjäsen ja käytännössä hänellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä – paitsi ei äänioikeutta eikä jäsenmaksuvelvoitetta ja hänen toimintansa on rajoitettu kamaritasolle. Yhdistyksen vúosikokous nimittää kunniajäsenen, jonka tulee olla merkittävästi kamarin toimintaan vaikuttanut henkilö, jo 40 vuotta täyttänyt henkilö.

 

 

Tehtävälyhenteet kamaritasolla

PRES President – Puheenjohtaja

DP Deputy President – Valmistautuva puheenjohtaja

IPP Immediate Past President – Edellinen puheenjohtaja

SECY Secretary – Sihteeri

TREAS Treasurer – Rahastonhoitaja

LIO Local Information Officer – Tiedottaja

IND Individual – Yksilölohko, koulutus

BUS Business – Liikesuhdetoiminta

COM Community – Yhteiskuntalohko/projektit

LOM Local Organisation Member – Yhdistyslohko, tapahtumat

INT International – Kansainvälisten asioiden lohko

 

 

Alueelliset virat ja termit

VP Vice President – Aluejohtaja, kansallisen hallituksen jäsen

RC Regional Coordinator – Aluekoordinaattori (Aluejohtajan varahenkilö)

RIO Regional Information Officer – Alueviestintäpäällikkö, aluetiedottaja

RS Regional Secretary – Aluesihteeri

R-BUS Regional Business Manager – Aluemyyntipäällikkö

R-IND Regional  Training Officer – Aluekoulutuspäällikkö

R-INT Regional International Manager – Aluekansainvälisyyspäällikkö

R-AWARDS Regional Award Manager – Aluepalkintopäällikkö

R-ITM Regional IT Manager – Aluetietohallintopäällikkö

 

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n viralliset lyhenteet

Suomen Nuorkauppakamarit ry (SNKK), Finlands Juniorhandelskamrar rf (FJHK)

Kansalliset virat ja termit

NP National President – Kansallinen puheenjohtaja

NPP National Past President – Edellinen kansallinen puheenjohtaja

DP Deputy President – Varapuheenjohtaja, valmistautuva kansallisinen

VP Vice President – Aluejohtaja

EVP Executive Vice President – Kehitysjohtaja

CD Communications Director – Viestintäjohtaja

NIO National Information Officer – Tiedottaja

GLC General Legal Councel – Lainopillinen neuvonantaja

NT National Treasurer – Talousjohtaja

TD Training Director – Koulutusjohtaja

CEA Chief Executive Assistant – Johdon assistentti

NPL National Project Leader – Kansallinen projektipäällikkö

 

Kansainväliset virat ja termit

WP JCI President – Maailmanpresidentti

JCI Junior Chamber International – Nuorkauppakamarien kattojärjestö

EC European Conference – Eurooppakokous

WC World Congress – Maailmankokous

COC Conference Organizing Committee – Kokousjärjestäjä

 

Muita yleisiä lyhenteitä

pj-kokous Puheenjohtajakokous

GA Yleiskokous (puheenjohtajat)

KL Keskusliitto