3LED by JCI Finland

3LED by JCI Finland on 3-5 vuoden mittainen johtajuusvalmennuskonsepti, joka yhdistää paikallisten kamareiden valmistautuvien puheenjohtajien ja puheenjohtajien valmennuksen sekä kansallisten ja alueellisten ehdokkaiden vaalimentoroinnin yhdeksi kokonaisuudeksi.

Nuorkauppakamari tarjoaa mahdollisuuksia oppia johtamista paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti. Jokainen virka tai tehtävä tarjoaa mahdollisuuden opetella ihmisten johtamista. Pieninkin projekti vaatii suunnittelua, organisointia, delegointia, budjetointia sekä monia muita taitoja. Haasteista kenties suurimmat ovat ihmisten johtamiseen ja yhteistyöhön liittyviä.

3LED Empowerment

3LED Empowerment on paikallisten nuorkauppakamareiden valmistautuville puheenjohtajille tarkoitettu valmennusohjelma.

Se koostuu kuudesta moduulista, jotka alkavat Hallitusakatemiasta ja kulkevat kohti puheenjohtajaksi valintaa aluevaalikokouksiin asti. Moduulit ovat eri mittaisia, sekä sisällöltään ja menetelmiltään hyvin vaihtelevia.

Valmennuksen tavoitteena on tarjota tuleville puheenjohtajille johtamisen ja toiminnan suunnittelun työkaluja, vahvistaa valmiuksia kehittää omaa johtamistaan puheenjohtajuuden aikana, sekä vahvistaa ymmärrystä JCI-toiminnasta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Valmennuksen yhteydessä rakennetaan myös tulevan puheenjohtajuuden tueksi vahvaa, koko maan kattavaa kollegaverkostoa.

Valmennuksen toteuttaa kansallinen varapuheenjohtaja yhdessä aluekoordinaattorien kanssa.

3LED Leadership

3LED Leadership on paikallisten nuorkauppakamarien puheenjohtajille tarkoitettu valmennus, joka kestää koko puheenjohtajavuoden.

Puheenjohtajille tarjotaan konkreettisia työkaluja ja workshopeja, vastataan ihmisjohtamisen haasteisiin ja vahvistetaan yksilöiden johtamistaitoja. Tämä omalta osaltaan luo osallistujille pohjaa menestyä tehtävissään niin nuorkauppakamarissa kuin työelämässäkin.

Valmennuksen osa-alueet koskevat omana persoonana, johtajana, esimiehenä ja mentorina kehittymistä ja niiden käsittely on aikataulutettu puheenjohtajan vuosikelloon.

3LED Development / Talent Pool

3LED Development on kansallisten ja alueellisten ehdokkaiden vaalimentorointiohjelma, joka tukee ehdokkaiden valmistautumista hakemaansa tehtävään. Valmistautumistehtävät koostuvat mm. oman osaamisen tunnistamisesta ja arvioinnista, stragisen ajattelun kehittämisestä, vaalikampanjoinnista sekä virkakohtaisista tehtävistä.