Kansainväliset koulutukset

JCI Impact on tarkoitetu jäsenille, jotka haluavat vaikuttaa aktiivisesti olla tekemässä positiivista muutosta yhteiskuntaan. Kurssi käsittelee aktiivisen kansalaisen –käsitettä (Active Citizenship), yhteiskunnan tarpeiden analysointia, ongelmien todellisten syiden löytämistä  sekä niitä projekteja, joita paikallisyhdistykset voivat toteuttaa kumppaneidensa kanssa saadakseen aikaan kestävää ja myönteistä kehitystä omassa toimintaympäristössään.

JCI Achieve Koulutus tarjoaa hyvät eväät toteuttaa kamareissa strategianmukaista ja vaikuttavaa toimintaa. JCI Achieve lisää jäsenten ymmärrystä nuorkauppakamaritoiminnasta, sen arvoista ja periaatteista. Koulutus tukee kamareiden omaa strategiaprosessia ja ohjaa pohtimaan kamarin olemassaolon tarkoitusta ja perustehtävää.

JCI Admin Koulutus keskittyy paikallisyhdistysten johtamiseen ja on suunnattu kaikille oman kamarin hallitukseen tai muihin paikallisen tason johtotehtäviin pyrkiville jäsenille. Koulutuksessa käsitellään hallituksen rakennetta, paikallisyhdistyksen hallintoa sekä vastuuta kehittymismahdollisuuksien tarjoajana jäsenille, jotta vaikuttaminen ympäriöivään yhteiskuntaan mahdollistuu.

Networking -koulutus auttaa sinua muuntamaan henkilökohtaiset kontaktisi pitkäkestoisiksi, luottamuksellisiksi ja hyödyllisiksi yhteistyösuhteiksi. Koulutuksessa käsitellään verkotoitumisen periaatteita ja käytäntöjä:

 • kuinka tunnistaa ja hyödyntää mahdollisuuksia ollessaan yhteydessä ihmisten kanssa
 • mitä tehdä tapaamisen jälkeen tuottaakseen uudelle tuttavalle lisäarvoa
 • kuinka hyödyntää JCI:n tapahtumia verkoston rakentamisessa tulevaisuutta ajatellen

Omoiyari kurssi perustuu Japanilaiseen konseptiin harmoniasta, arvostuksesta sekä yhteisymmärryksestä. Koulutus inspiroi osallistujia aktiiviseen kansalaisuuteen sekä työskentelyyn tasapainoisen ja luotettavan yhteiskunnan eteen.

Presenter on koko päivän kestävä koulutus, jossa keskitytään tehokkaan esityksen suunnitteluun ja esittämiseen. Koulutuksen aikana käydään läpi mm. erilaisia esiintymistilanteita ja osallistujat saavat paljon käytännön esiintymisharjoituksia.

Social Responsibility koulutus on suunniteltu lisäämään tietoisuutta siitä että aktiivisilla kansalaisilla on vastuu yhteisöstään ja ympäristöstään. Kurssi kannustaa yksilöitä toimimaan vastuullisesti yritysmaailmassa ja osana yhteisöä, lisää tietoisuutta YKn periaatteista sekä kannustaa toteuttamaan parhaita yrityksen yhteiskuntavastuu käytäntöjä.

Effective Communications kurssi selittää tehokkaan kommunikoinnin konseptin ja sen monet eri muodot sisältäen sanallisen, sanattoman sekä kirjoitetun viestinnän ja kuuntelun.

Effective Leadership kurssi määrittelee minkälaista tehokasta johtamista 2000-luvun paikalliset, kansalliset ja globaalit ongelmat tarvitsevat. Koulutuksen tarkoituksena on tarjota perusta jonka päälle yksilöt voivat rakentaa omia taitojaan motivoidakseen muita työskentelemään yhteisen päämäärän eteen.

Effective Meetings kurssi kouluttaa luovaan kokousten järjestämiseen. Nuorkauppakamarissa tekijät ja jäsenet vaihtuvat vuosittain ja on päätettävä minkälaiset kokoukset ovat tehokkaita sekä jäsenten että organisaation kannalta.

JCI-Akatemiat

Suomella on kolmen osallistujan kiintiö European Academyyn ja Nordic Academyyn. Molemmat akatemiat ovat erittäin arvostettuja ja korkeatasoisia. Laadun takaavat kokeneet kansainväliset kouluttajat sekä tasokkaat järjestelyt. Tarkemmat valintakriteerit ja lisätietoja akatemioista löydät jäsensivuiltamme.

European Academy

European Academy järjestetään vuosittain elokuussa Ruotsissa. Hakijalta edellytetään hakeutumista kamarinsa puheenjohtajaksi tulevana vuonna sekä valintakriteereinä käytetään seuraavia asioita:

 • hakija on paikallisen nuorkauppakamarin DP (valittu) ja/tai PRES-ehdokas (mutta ei entinen puheenjohtaja),
 • ollut jäsen vähintään kaksi vuotta,
 • tulee olemaan jäsen vähintään kolmen seuraavan vuoden ajan,
 • on enintään 33-vuotias,
 • on suorittanut Vakuuta & Vaikuta, JCI Presenter tai vastaavan koulutuksen
 • on osallistunut kansallisiin ja kansainvälisiin kokouksiin
 • on motivoitunut nousujohteiseen JC-uraan,
 • hallitsee englanninkielentaidon sujuvasti.

Nordic Academy

Nordic Academy on Pohjoismaiden ja Baltian nuorkauppakamarilaisille suunnattu koulutus, jossa kehitetään johtamistaitoja, strategista suunnittelua, omien vahvuuksien löytämistä ja työskentelemistä ryhmissä. Nordic Academyn järjestetää vuorovuosin jokin Nordic Groupin jäsenmaa . Hakijalta edellytetään, että hän on toiminut kamarinsa puheenjohtajana tai kansallisena toimihenkilönä ja on hakeutumassa kansalliseen virkaan seuraavana vuonna sekä mahdollisesti jopa kansainvälisiin tehtäviin.
Valintakriteereinä käytetään seuraavia asioita:

 • hakija pyrkii Keskusliiton virkaan seuraavalle vuodelle
 • on toiminut paikallisen nuorkauppakamarin puheenjohtajana tai Keskusliiton virkailijana
 • on enintään 35-vuotias,
 • ollut jäsen vähintään kolme vuotta,
 • on suorittanut Vakuuta & Vaikuta, JCI Presenter tai vastaavan koulutuksen
 • on osallistunut kansallisiin ja kansainvälisiin kokouksiin
 • on motivoitunut nousujohteiseen JC-uraan
 • hallitsee englanninkielentaidon sujuvasti