Projektit

Nuorkauppakamareilla on lukuisia projekteja, joita toteutetaan niin paikallisesti, kansallisesti ja jopa kansainvälisesti. Projektit ovat luonteeltaan yhteiskunnallisia tai jäsentensä kehittymistä ja kouluttautumista tukevia. Kokkolan Nuorkauppakamarin paikallisista projekteista näkyvimpiä ovat:

Kansallisista projekteista merkittävimpiä ovat julkiset kilpailut, kuten:

Jäsenet voivat kamarin sisällä esittää toteutettavaksi useita erilaisia itseään kiinnostavia projekteja. Erilaisiin projekteihin osallistuminen ja niiden johtaminen on yksi arvokkaimmista kehittymis- ja kouluttautumismuodoista. Toteuttamalla projekteja harrastustoiminnan puitteissa, jäsenet oppivat arvokkaita taitoja työelämän haasteita varten, oppivat toimimaan erilaisissa tiimeissä ja tehtävissä, johtamaan ja organisoimaan, tulevat tutuiksi elinkeinoelämän vaikuttajien kanssa sekä tekevät positiivista JC-julkisuutta. Projekteissa tiivistyykin Nuorkauppakamarin kansainvälinen motto: LEARNING BY DOING!