Päivä Johtajana

Suomen Nuorkauppakamarit järjestävät jälleen vuonna 2018 Päivä Johtajana -tempauksia ympäri Suomea. Päivä Johtajana -projektin tarkoituksena on tarjota nuorille tilaisuus seurata johtajan työtä päivän ajan. Nuoret oppivat, mitä johtaminen on käytännön tasolla. Lisäksi tavoitteena on antaa nuorille näkökulmia omiin ura- ja koulutussuunnitelmiin sekä työelämään. Toteutuksessa mukana olevilla johtajilla on mahtava mahdollisuus tuoda omaa yritystä tai työyhteisöä esille positiivisesti ja samalla edistää nuorten työelämätaitoja.

Kokkolan Nuorkauppakamarin vastaa omalta osaltaan nuorten rekrytoimisesta kampanjaan Keski-Pohjanmaan alueella. Projektin yhteistyötahoina toimivat Pohjanmaan Kauppakamari sekä YES-verkosto.

Tempauksen tavoitteena on:

  • Tuoda esiin johtajuuden haasteita, kannusteita ja kokemuksia
  • Tutustua nuorten näkemyksiin, arvoihin ja ajatuksiin työelämästä
  • Antaa vinkkejä ja tukea nuoren tulevaisuuspohdintaa
  • Vahvistaa nuorten kiinnostusta yrityksen/organisaation toimialaan
  • Innostaa nuoria yritteliäisyyteen

 

Kuka voi osallistua?

  • Kampanjaviikkoa vietetään viikolla 44 (29.10.-2.11.2018). Johtajan ja nuoren yhteinen päivä on mahdollista toteuttaa yrityskohtaisesti myös muuna sopivana ajankohtana.
  • Osallistuvan nuoren tulee olla 17-24 -vuotias ja opiskella lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.
  • Johtaja voi olla niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorin johto- ja esimiestehtävissä oleva henkilö tai esimerkiksi verkostojen ja projektien vetovastuussa toimiva henkilö.

 

Nuori, ilmoittaudu mukaan tästä.

Johtaja, ilmoittaudu mukaan tästä.

 

Lisätietoja: projektipäällikkö Sampo Mutka, sampo.mutka (e) gmail.com

Päivitetty 29.8.2018